Contentmarketingstrategie voor Brandweer Nederland

Contentmarketingstrategie voor Brandweer Nederland
20 januari 2017 Jiska Rook

De brandweer staat bekend als een betrouwbare hulpverlener met als doel de maatschappij (brand)veiliger te maken. Alleen was dat online nog niet duidelijk zichtbaar. Daarom heeft Brandweer Nederland begin 2017 een nieuw online platform gelanceerd om de (brand)veiligheid in Nederland te bevorderen. Na het winnen van een uitgeschreven pitch heeft The Post de contentmarketingstrategie opgezet en contentmanagement verzorgd voor het nieuwe platform. Digital agency Colours was verantwoordelijk voor het design en de technische realisatie van de nieuwe website.

Strategie begint met concrete doelstellingen

De Brandweer ontwikkelt zich naar een innovatieve netwerkorganisatie, gericht op brandveilig wonen, werken en leven. Burgers en mensen uit het bedrijfsleven moeten snel en zorgvuldig geïnformeerd kunnen worden en eenvoudig de voor hen relevante informatie kunnen vinden. Dit betekent verandering in de huidige wijze waarop de Brandweer communiceert en gebruikmaakt van social media. Daarom is een contentmarketingstrategie ontwikkeld met bijbehorende verhaallijn.

Het doel van een goede contentmarketingstrategie is om publiek te vinden, aan het merk te binden en te activeren. Voor de Brandweer is dit vertaald naar concrete, SMART-geformuleerde doelstellingen, zodat het succes van de inspanningen gemeten kan worden. Het oude brandweer.nl bevatte al ontzettend veel nuttige informatie. Maar er viel nog een verbeteringsslag te maken in de presentatie, de toegankelijkheid en deelbaarheid van de content. Het nieuwe brandweer.nl zorgt ervoor dat op elke fase waarin het publiek zich bevindt, de juiste content content wordt aangereikt. 

Wanneer is content echt relevant? De verhaallijn van de brandweer

Hoe bepaal je welke content echt relevant is? Daarvoor is het belangrijk scherp te krijgen aan welk publiek de Brandweer haar verhaal wil uitdragen in alle communicatie. In de contentmarketingstrategie is de verhaallijn van Brandweer Nederland gedefinieerd. Je kunt zo’n verhaallijn vergelijken met een ‘plot summary’ op IMDB: een korte samenvatting van bijvoorbeeld een televisieserie. Zo weet je als publiek wat je te zien krijgt. Deze verhaallijn vormt ook in de contentmarketingstrategie voor Brandweer Nederland de leidraad voor álle content. Iedere Facebook-post, e-mail of websitetekst is te toetsen aan deze verhaallijn. De verhaallijn van de Brandweer luidt:

‘De behulpzame, deskundige brandweerman/vrouw of ervaringsdeskundige geeft op overtuigende wijze de noodzaak weer van (brand)veilig leven. Op een zorgvuldige en toegankelijke manier wordt duidelijk hoe leed en schade voorkomen kan worden. En hoe de brandweer bijdraagt aan het voorkomen van incidenten en het redden van levens van mens en dier. Daarbij is zichtbaar dat de brandweer continu haar kennis en handelen door ontwikkelt. Experts van binnen en buiten de brandweer vertellen daarover; specialisten van de brandweer, lectoren, onderzoekers en andere experts. Zij delen innovaties, ervaringen en inzichten. Informatie die het werk van vele partners raakt en tegelijkertijd de basis vormt voor het huidig en toekomstig handelen van de brandweer in Nederland. En of het nu gaat om het dagelijks werk, of om plannen voor de toekomst; overal proef je de sfeer van bevlogenheid en betrokkenheid van de brandweer.’

Dynamische content en formatontwikkeling

In de strategie komen daarnaast de contentformule en publieksbeschrijvingen aan bod, die het makkelijker maken om relevante content te creëren. Door dynamiek toe te voegen op het online platform in de vorm van wisselende content, keert het publiek regelmatig terug én is er voor een breed publiek geschikte content. In de contentmarketingstrategie hebben we uiteenlopende formats geadviseerd, waaronder korte preventievideo’s, indringende videoportretten en infographics met klinkklare cijfers die de noodzaak tot preventieve maatregelen helder maken. Een aantal van deze formats is al uitgevoerd en te bekijken op brandweer.nl, zoals het passieverhaal van brandweerman Nick Donker.

Alles met tot doel deze content vanuit het online platform via de sociale kanalen en partners van de brandweer te verspreiden. Om zo bij te dragen aan de wens om de (brand)veiligheid in onze maatschappij te vergroten. 

Meer weten over de contentmarketingstrategie voor Brandweer Nederland?
Neem contact op accountmanager Charleen via charleen@thepost.nl of bel 038 – 422 3008.